Uredba Komisije (ES) št. 600/2007 z dne 31. maja 2007 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita