Pisno vprašanje E-1909/06 vlaga Cristiana Muscardini (UEN) za Komisijo. Boj proti otroški pornografiji