I-Rim: Opravljanje rednih zračnih prevozov — Javni razpis, ki ga je objavila Italija v skladu s členom 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 za opravljanje rednih zračnih prevozov na progi Crotone–Rim–Milano in v obratni smeri