Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3605 – Sovion/HMG)Besedilo velja za EGP.