Pisno vprašanje E-3198/05 vlaga Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) za Svet. Financiranje programa ponovne vključitve v Kolumbiji