Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4476 — Norilsk Nickel/OMG Nickel) Besedilo velja za EGP.