Publicatieblad van de Europese Unie, C 127, 31 mei 2006