Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1002 z dne 9. julija 2020 o določitvi odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 glede zahtev za vnos v Unijo jesenovega lesa, ki izvira iz Združenih držav ali je bil tam obdelan