Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1002 z 9. júla 2020, ktorým sa udeľuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky na uvádzanie jaseňového dreva, ktoré má pôvod alebo je spracované v Spojených štátoch, do Únie