Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1002 (2020. gada 9. jūlijs), ar ko attiecībā uz prasībām Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes vai Amerikas Savienotajās Valstīs pārstrādātas oša koksnes ievešanai Savienībā nosaka atkāpi no Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072