Pisno vprašanje E-3470/05 vlagata Patrick Louis (IND/DEM) in Philippe de Villiers (IND/DEM) za Svet. Sodba Sodišèa Evropskih skupnosti z dne 13. septembra 2005 (C-176/03)