Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 1. marca 2007.