Kohtuasi C-165/08: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. juuli 2009 . aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Poola Vabariik (Geneetiliselt muundatud organismid — Seemned — Turuleviimise keeld — Siseriiklikusse sordikataloogi kandmise keeld — Direktiivid 2001/18/EÜ ja 2002/53/EÜ — Tuginemine eetilistele ja usulistele motiividele — Tõendamiskoormis)