Zadeva C-331/05 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. junija 2007 – Internationaler Hilfsfonds eV proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba – Nepogodbena odgovornost – Vzročna zveza – Stroški postopkov pred Evropskim varuhom človekovih pravic)