Zadeva C-521/06 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. julija 2008 – Athinaïki Techniki AE proti Komisiji Evropskih skupnosti, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Pritožba – Državna pomoč – Pomoč, ki jo je Helenska republika dodelila konzorciju Hyatt Regency – Pritožba – Odločba o ustavitvi postopka s pritožbo – Uredba (ES) št. 659/1999 – Členi 4, 13 in 20 – Pojem izpodbojni akt v smislu člena 230 ES)