Sporočilo Komisije o podaljšanju uporabe sporočila o nekaterih pravnih vidikih v zvezi s kinematografskimi in drugimi audiovizualnimi deli (Sporočilo o kinematografiji) z dne 26. septembra 2001 (Besedilo velja za EGP)