Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5147 – Santander/GE Money Bank GmbH/GE Money OE/GE Capital Deutschland GmbH/GE Money Bank Limited) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP