Pisno vprašanje E-6772/08 vlaga Proinsias De Rossa (PSE) za Komisijo. Izredne izročitve