Pisno vprašanje P-0698/05 vlaga Antonio De Poli (PPE-DE) za Komisijo. Uredba (ES) št. 1576/89: opredelitev žganih pijač in izključna uporaba označbe grappa