Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti