2014/864/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 28. novembra 2014 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco podtipa H5N8 v Nemčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9112) Besedilo velja za EGP