Državna pomoč (členi 87 do 89 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti) — Sporočilo Komisije drugim državam članicam in ostalim udeležencem v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES — Državna pomoč C4/2004 (prej N55/2003) – Pomoč za varstvo okolja v korist podjetja Wagner GmbH, Posarje – Nemčija (Besedilo velja za EGP)