KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Duomenų apsaugos taisyklių kaip priemonės pasitikėjimui didinti ES ir už ES ribų vertinimas