KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Pravila o zaštiti podataka kao katalizator povjerenja u EU-u i izvan njega – analiza napretka