СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Правилата за защита на данните като катализатор на доверието в ЕС и извън него — преглед на постигнатите резултати