Kohtuasi T-306/08 P: 1. augustil 2008 esitatud Kurt-Wolfgang Braun-Neumanni apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 23. mai 2008 . aasta otsuse peale kohtuasjas F-79/07: Braun-Neumann versus parlament