Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 281, 2010. gada 27. oktobris