Uradni list Evropske unije, C 267, 5. september 2012