Zadeva F-100/08: Tožba, vložena 17. decembra 2008 – Petrilli proti Komisiji