Pisno vprašanje E-4425/05 vlaga John Purvis (PPE-DE) za Komisijo. Liberalizacija energetskega trga v EU