Obvestilo v skladu s členom 12 § 5a) uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, v zvezi z informacijami carinskih organov držav članic glede uvrščanja blaga v carinsko nomenklaturo