2008/572/ES: Sklep Sveta z dne 8. julija 2008 o imenovanju portugalskega člana Odbora regij