Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave