Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista 27 päivänä helmikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 soveltamisesta saadusta kokemuksesta