Uredba Komisije (EGS) št. 1868/77 z dne 29. julija 1977 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (EGS) št. 2782/75 o proizvodnji in trženju valilnih jajc in dan starih piščancev