Pisno vprašanje P-5657/08 vlaga Roberto Fiore (NI) za Komisijo. Kriza finančnih trgov