Pisno vprašanje E-002103/11 Peter van Dalen (ECR) za Komisijo. Dodatna vprašanja o tehničnih zahtevah Pitotovih cevi