Uredba Komisije (ES) št. 817/2007 z dne 12. julija 2007 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004