Uredba Komisije (ES) št. 2176/2004 z dne 17. decembra 2004 glede 73. posebnega razpisa, objavljenega v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999