Predlog sklep Sveta o stališču, ki ga sprejme Evropska skupnost in njene države članice v okviru Pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-sredozemskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani glede sprejetja Priporočila o izvajanju akcijskega načrta EU-Jordanija