Odločba Komisije z dne 26. julija 1991 o opredelitvi ozemlja držav članic za izvajanje člena 1 Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah (91/450/EGS, Euratom)