Pisno vprašanje E-5012/08 vlaga Brian Simpson (PSE) za Komisijo. Neupoštevanje pravil Skupnosti o največjih merah cestnih vozil