Europeiska unionens officiella tidning, C 72, 20 mars 2010