Predhodna priglasitev koncentracije – (Zadeva COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines) Besedilo velja za EGP