Europeiska unionens officiella tidning, C 268, 04 november 2006