Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 268, 04 listopad 2006