Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 268, 2006. gada 04. novembris