Euroopan unionin virallinen lehti, C 268, 04. marraskuuta 2006