Europeiska unionens officiella tidning, C 300, 06 november 2010