2006/440/ES: Odločba Sveta z dne 1. junija 2006 o spremembi Priloge 12 Skupnih konzularnih navodil in Priloge 14a Skupnega priročnika glede taks, ki ustrezajo upravnim stroškom obravnave prošenj za vizume